Technologia i montaż

Wybór odpowiedniego żurawia

Przy planowaniu budowy warto wziąć pod uwagę na jakie etapy podzielona zostanie inwestycja oraz jakiej wagi materiały mają być przenoszone żurawiem. Mniejsze budowy w większości obsługiwane mogą być przez żurawie dolnoobrotowe(niższe koszty transportu,montażu, oraz mniej potrzebnego miejsca). Większe budowy wymagają już większego zasięgu żurawia co zapewniają żurawie górnoobrotowe.

Nasza baza żurawi jest bardzo zróżnicowana, co pozwala spełnić Państwa wymagania.

Plac budowy

W celu przystąpienia do montażu i prawidłowej pracy żurawia należy spełnić szereg wymagań, które mają na celu bezawaryjną i zgodną z przepisami budowlanymi pracę. Dlatego też, przy przygotowaniach nasi technicy mogą udzielić wszystkie szczegóły związane z miejscem posadowienia, instalacją zasilającą oraz uziemieniem, a także miejscem pod montaż i pracę żurawia.

Montaż żurawia

Do montażu żurawi dolnoobrotowych potrzeba około 1 dnia na przygotowanie go do pracy,dostawa żurawia odbywa się na podwoziu transportowym, natomiast w przypadku żurawi górnoobrotowych operacja jest bardziej skomplikowana, gdyż potrzeba do montażu zewnętrznego żurawia (z reguły żurawia samochodowego hydraulicznego) i transport odbywa się na samochodach ciężarowych.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wytrzymałość podłoża w miejscu posadowienia żurawia.

Obsługa maszyn

Należy zapewnić sobie operatora żurawia z odpowiednimi uprawnieniami wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.
Każdy żuraw powinien być konserwowany przez konserwatora z odpowiednimi uprawnieniami wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.
Ponadto należy zapewnić obsługę naziemną (hakowy), która będzie w stałym kontakcie z operatorem żurawia.

Badania UDT

Każdy żuraw wymaga zarejestrowania w Urzędzie Dozoru Technicznego, nowy jak i używany. Do rejestracji wymagane są dokumenty

-wniosek o przeprowadzenie rejestracji

-DTR( dokumentacja techniczno-ruchowa) żurawia

-certyfikaty na liny oraz hak

Uruchomienie do pracy

Przed przystąpieniem do uruchomienia należy wykonać badanie odbiorcze, okresowe lub doraźne.

Żurawie dolnoobrotowe wymagają badania nie dłużej niż raz w roku

Żurawie górnoobrotowe wymagają badania raz w roku oraz przy każdej zmianie lokalizacji.