Żuraw wieżowy WS dolnoobrotowy LIEBHERR 35 K

Jedną z najczęściej wykorzystywanych maszyn budowlanych, dzięki swojej wysokiej wydajności i niezawodności jest żuraw wieżowy WS dolnoobrotowy LIEBHERR 45 K. Sprzęt może pracować z obciążeniem wynoszącym do nawet 4 ton, na maksymalną wysokość 26 metrów, co pozwoli z łatwością zrealizować większość zaplanowanych prac. Maszyna wykorzystywana jest najczęściej na placach budowy.

Żuraw wieżowy WS dolnoobrotowy LIEBHERR 45 K posiada również mechanizm podnoszenia zasilany 11 kW. Długość wysięgnika wynosi aż 36 metrów, przy jednoczesnej wysokości haka wynoszącej 26 metrów. Dzięki tak doskonałym parametrom technicznym, proponowany sprzęt doskonale sprawdzi się podczas realizacji nawet największych projektów i inwestycji.